Ons portaal

Het Zicht op Zorg portaal stelt patiënten centraal en biedt hen de mogelijkheid om zelf voor de best passende zorg te kiezen. De zorg wordt inzichtelijk gemaakt op het niveau van regio, klachten, diagnoses, prijzen, specialismen en ervaringen.

Binnen ons portaal zoeken patiënten naar de beste zorg in hun buurt. Hoe meer zorginstellingen zich hebben geregistreerd en hoe meer helderheid zorginstellingen in hun diensten, specialismen, behandelingen en de kosten hiervan brengen, hoe beter patiënten de juiste zorg voor zichzelf kunnen vinden en hoe gemakkelijker de doorslag is om voor een bepaalde zorginstelling te kiezen.

Voor zorginstellingen
Zorginstellingen kunnen hun praktijk op het zorgportaal presenteren en daarmee patiënten/cliënten meer zicht op de aangeboden zorg en de kosten hiervan te geven. Zij kunnen een profiel aanmaken met informatie over de organisatie, hun specialisme, hun behandelingen en hun tarieven.  

Een geregistreerde zorginstelling geniet van diverse voordelen, waaronder:
•  

 Verbeterde vindbaarheid en zichtbaarheid;
•    Nieuwe patiënten/cliënten;
•    Een eigen profiel;
•    Één account voor meerdere instellingen;
•    Een groter bereik door nieuws op Zicht op Zorg en via social media te delen;
•    Lage kosten, hoog rendement;
•    Reviews per behandeling.

Voor zichtbaarheid op het portaal vragen wij zorginstellingen een minimale bijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij het portaal verder doorontwikkelen en faciliteren, zodat patiënten steeds beter kunnen worden geïnformeerd en zorginstellingen steeds meer mogelijkheden krijgen om transparant hun zorg te presenteren.  De kosten hiervoor zijn:
•    Praktijken € 9,95 per jaar
•    ZBC’s: € 49,95 per jaar
•    Ziekenhuizen: € 99,95 per jaar
•    GGZ-instellingen: € 99,95 per jaar