Animatie over Zicht op Zorg op YouTube

Sinds kort hebben we een animatiefilm over ons Zicht op Zorg portaal op YouTube. Dit filmpje laat zien wat het zorgportaal voor zorgverleners als ook voor cliënten/patiënten kan betekenen.

De verhaallijn

U hebt het vast en zeker wel eens meegemaakt. U bent bij de huisarts vanwege een gezondheidsklacht. De huisarts stuurt u door naar een specialist. Hij of zij geeft u de namen van enkele specialisten met wie u zelf contact op kunt nemen. Wie zijn deze specialisten? Zijn zij de beste in de buurt? Hebben zij cliënten succesvol kunnen helpen? Hebben ze de beste therapie voor uw klacht, of zijn deze specialisten enkel en alleen goede relaties van uw huisarts?

In het animatiefilmpje komt meneer Jacobs vanwege rugklachten bij de huisarts. Hij krijgt een lijstje met drie namen van specialisten. Door op het internet te surfen hoopt meneer Jacobs zijn keuze te kunnen maken, maar vaak lijkt dit makkelijker dan veel mensen denken. Niet elke zorginstelling heeft een website of biedt informatie over behandelingen, tarieven en eventuele vergoedingen van zorgverzekeringen. Daarnaast zijn er ook veel reviews te vinden op verschillende websites. Kortom, het maken van een keuze voor de best passende zorg is niet altijd gemakkelijk zonder zicht op zorg en dat kunt u duidelijk aflezen van meneer Jabos' houding.

In het tweede gedeelte van de animatiefilm ziet u hoe meneer Jacobs duidelijkheid krijgt en dus zicht op de zorg krijgt.

Zicht op Zorg voor cliënten

Wij vinden het belangrijk dat mensen hun

eigen zorg zelf kunnen kiezen. Niemand beter dan zijzelf weet wat zij belangrijk vinden. Voor de een is het de afstand, voor een ander de vergoeding van de zorgverzekeraar en weer een ander vindt de sfeer, de ervaring van anderen of de specialisaties van de artsen het belangrijkst. Met Zicht op Zorg willen we deze informatie in één portaal beschikbaar stellen.

Cliënten kunnen op hun beurt ook anderen helpen door reviews te schrijven over de behandeling die ze bij een bepaalde zorginstelling hebben gehad. Door ervaringen te delen over een specifieke behandeling weten anderen wat ze zelf precies kunnen verwachten.

Zicht op Zorg voor zorginstellingen

Zicht op Zorg heeft de hulp van zorginstellingen nodig om patiënten en cliënten te kunnen helpen bij hun keuze. Hoe meer behandelingen er op hun profiel staan, hoe beter voor de cliënt/patiënt en hoe makkelijker de zorginstelling vindbaar is in het portaal.

Eerstelijns- en tweedelijnszorginstellingen, huisartsen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen kunnen zich registreren en een eigen profiel aanmaken en beheren. Met het portaal maakt u het niet alleen makkelijker voor de cliënt/patiënt, maar ontvangt uw zorginstelling juist die cliënten en patiënten die daadwerkelijk voor uw zorginstelling hebben gekozen. Het zijn juist die cliënten/patiënten die uw zorginstelling een warm hart toedragen en uw klanttevredenheid een boost geven. Wilt u ook dergelijke cliënten/patiënten? Registreert u zich dan op Zicht op Zorg. Voor een klein bedrag kunt u anderen helpen, maar ook zelf hiervan profiteren.