‘Verzekeraars frustreren vrije artsenkeuze’

In weerwil van het feit dat veel verzekeraars weten dat de vrije artsenkeuze moet worden gewaarborgd, komt dat niet tot uitdrukking in hun polisvoorwaarden. De Nederlandse Zorgautoriteit moet haar rol oppakken en hier een einde aan maken. Hiertoe maant Stichting Zorghuis de NZa vandaag met een handhavingsverzoek.

In de voorwaarden van verschillende polissen van CZ, Ohra, Menzis, Zilveren Kruis/Achmea, Ditzo, de Amersfoortse staan tal van beperkingen van de vrije artsenkeuze. ‘De vrije artsenkeuze, wordt in regel én uitvoering geschonden ondanks de eerdere politieke keuze dat die gewaarborgd moet blijven’, zeggen Arwin Mulderij en Ronald van Oosterhout van Stichting Zorghuis. ‘Dit gaat in tegen de Zorgverzekeringswet. Wij willen hier actie tegen zien van de toezichthouders. Stichting Zorghuis heeft daarom vandaag een volledig dossier met overtredingen en een handhavingsverzoek naar de NZa gestuurd.’

Verplichte keuze

Zorgverzekeraars stellen bijvoorbeeld voor verschillende behandelingen de eis dat de verzekerde vooraf toestemming moet vragen voordat ze een zorgverlener kiezen die geen contract heeft met de verzekeraar. ‘Dat mag niet. De zorgverzekeraar mag ook niet, zoals Zilveren Kruis/Achmea in haar voorwaarden eist, de verzekerde verplichten naar een zorgverlener te gaan die het Zilveren Kruis kiest.’

CZ

Volgens Stichting Zorghuis maakt zorgverzekeraar CZ het wat betreft de polisvoorwaarden helemaal bont. ‘CZ heeft namelijk geen polisvoorwaarden voor de op haar website af te sluiten verzekeringsproducten. De polisvoorwaarden die deze zorgverzekeraar wel publiceert, hebben betrekking op geheel andere polissen. CZ toont nergens aan dat de verzekeringsproducten die op haar website worden aangeboden betrekking hebben op de verzekeringsproducten die in de gepubliceerde voorwaarden worden genoemd. Dit leidt tot de bijzondere situatie dat eenieder die een Zorg-bewust, Zorg-op-maat of Zorg-keuze verzekering afsluit, deze zorgverzekering heeft zonder dat er voorwaarden aan toegekend kunnen worden.

De polisvoorwaarden van de prijsvechter van CZ, CZdirect, bevatten zoveel tegenstrijdige en onduidelijke informatie over de dekking van niet-gecontracteerde zorg en andere regelingen, dat de verzekeraar geen grond heeft om een aantal van die voorwaarden ook ten uitvoer te brengen.’

Praktijk

De stichting ziet de gevolgen van dit beleid in de dagelijkse praktijk negatief uitpakken voor verzekerden. ‘Zo zien wij diverse voorbeelden waar CZ, zonder opgaaf van reden, vergoedingen van een behandeling door een niet-gecontracteerde revalidatiekliniek afwees. En later, na tussenkomst van een advocaat, weer zonder opgaaf van reden, de vergoedingen alsnog toezegde. Dat een verzekerde niet blind op de kwaliteit van het aanbod van haar werkgever of collectiviteit moet varen, blijkt uit een van de praktijkvoorbeelden van een bejaard echtpaar die, via het collectief van FNV, bij Menzis is verzekerd. De thuiszorgorganisatie die de twee ouderen voor hun hulpvraag inschakelden, heeft geen contract met Menzis. Wat volgt is een haast kafkaiaanse opstelling van deze verzekeraar. Ondanks dat er geen enkele belemmering is om te vergoeden verplicht Menzis haar verzekerden, iedere maand opnieuw, naam, opleidingsniveau én kopie diploma van de verpleegkundige op te sturen. Informatie die de verzekeraar al in haar bezit heeft. In sommige gevallen wordt zelfs een zorgplan en indicatiestelling gevraagd. Informatie die niet overlegd had hoeven worden, wanneer er een contract tussen zorgverlener en zorgverzekeraar had bestaan. En ook hier, zoals bij ons voorbeeld over de revalidatiezorg bij CZ, lezen wij in de correspondentie dat het niet alleen de medische adviseur is die de beslissing neemt en dus inzage heeft in deze medische gegevens.’

Bron: Wouter van den Elsen / Zorgvisie
Foto: Gerd Altmann