Altrecht sluit crisisafdeling voor mensen met dementie

Zorgorganisatie Altrecht is voornemens een afdeling voor crisisopname van mensen met dementie in Utrecht te sluiten. Dat bevestigt een woordvoerder van de zorgaanbieder. De ggz-instelling praat momenteel met onder andere de verzekeraars over de vraag hoe de zorg voor deze doelgroep binnen de regio moet worden opgevangen.

Het gedrag van iemand met dementie kan plotseling sterk veranderen. In sommige gevallen brengen mensen die dit ondergaan door hun gedrag de eigen veiligheid of die van hun omgeving in gevaar. Voor dit soort gevallen bestaat de mogelijkheid voor directe opname in een zorginstelling in de buurt. Mensen worden tijdelijk in een gesloten inrichting opgevangen tot het thuis weer gaat of totdat er een goede plek in een verpleeghuis vrijkomt. In Utrecht biedt zorgorganisatie Altrecht deze vorm van zorg aan. De afdeling gaat echter dicht, zo bevestigt een woordvoerder van de organisatie.

Reorganisatie

‘Er gaat een aantal dingen veranderen in 2017, daarover hebben we onze medewerkers en alle cliëntenraden op de hoogte gesteld’, meldt de woordvoerder. ‘De orde van grootte van deze reorganisatie is nog niet volledig bekend omdat we inhoudelijk nog aan het kijken zijn hoe we het precies

gaan inrichten. De redenen voor de reorganisatie zijn niet alleen financieel maar ook strategisch van aard. We voeren nu gesprekken met andere zorgorganisaties in de regio om te garanderen dat de zorg voor deze mensen geborgt blijft. Hoe dat precies eruit ziet weten wij niet maar deze vorm van zorg blijft.’

Vakbond

Ook FNV-vakbondbestuurder Jan Wagenaar bevestigt de reorganisatie. ‘Er is een aankondiging geweest maar inhoudelijk is verder vrij weinig bekendgemaakt. Dat komt ook doordat er momenteel nog intern een discussie over loopt. Die verloopt vrij genuanceerd. Ik heb de indruk dat het om een portfolio-keuze gaat bij Altrecht. Of ze inderdaad de aangewezen partij zijn om dit soort zorg te bieden. En uiteraard speelt het beleid van de verzekeraar over de vergoeding van dit soort crisisdiensten ook een rol.’

Over de personele gevolgen van de sluiting is nog niets bekend.

Bron: Wouter van den Elsen / Zorgvisie
Foto: Gerd Altmann