Zorgverzekeraar investeert 1,3 miljoen in oplossing schulden

Mensen met schulden gebruiken 50% meer zorg dan gewone verzekerden. Zorgverzekeraar CZ investeert in een programma van “Sociaal Hospitaal” om schulden op te lossen en daarmee de zorg terug te schroeven. ‘De eerste stap is een maatwerkplan voor 250 gezinnen in Den Haag.’

Het idee achter het programma van “Sociaal Hospitaal” is om mensen uit de spiraal van schulden en problemen nog meer schulden en nog meer problemen te halen. Zorgverzekeraar CZ en de gemeente Den Haag investeren 1,3 miljoen euro in het plan. ‘Door de basis van mensen, namelijk financiën en wonen, in rustiger vaarwater te krijgen, hebben mensen minder hulpverlening nodig’, zegt Eelke Blokker, initiatiefnemer van het Sociaal Hospitaal.

Multiprobleemgezinnen

Het Instituut voor Publieke Waarden (een organisatie die zoekt naar verbeteringen in de publieke zaak) is 4 jaar geleden begonnen met Sociaal Hospitaal. Het idee was om mensen die in de schulden verdrinken, met een “maatwerkplan” uit hun eindeloze situatie te helpen. Vooral door gebruik te maken van de niet direct te herkennen ruimte binnen de bureaucratische regels. Vanuit die praktische kennis heeft Sociaal Hospitaal een maatwerkmethode ontwikkeld om multiprobleemgezinnen met oplopende schulden te helpen.

Schulden aanpakken

Opmerkelijk is dat een zorgverzekeraar investeert in alternatieve plannen om schulden aan te pakken. Die investering gaat zelfs zo ver dat Sociaal Hospitaal met het geld ook schulden kan overnemen om mensen ademruimte te geven. Blokker: ‘Heel veel professionals komen bij deze gezinnen over de vloer om

alle stress te compenseren die de schulden met zich meebrengen. Vooral jeugdzorg en maatschappelijke zorg worden veel meer door deze groep mensen gebruikt.’

Durfinvestering

Sociaal Hospitaal heeft berekend dat zij met de ‘durfinvestering’ van zorgverzekeraar CZ 4,75 miljoen euro aan zorg en hulpverlening op termijn kan worden bespaard. ‘De afspraak is dat CZ 1,3 miljoen euro investeert in het programma voor 5 jaar. De gemeente Den Haag betaalt de zorgverzekeraar dat gewonnen zorggeld uiteindelijk terug. Blokker: ‘CZ fungeert dus als een soort bank, die een lening uitzet.’

Schuldsanering

Wat gaat Sociaal Hospitaal nu doen? ‘De eerste stap is om gezinnen te identificeren via lokale professionals. Met zo’n gezin gaan wij een maatwerkplan maken om op korte termijn de schulden aflosbaar te maken. Eelke Blokker geeft een voorbeeld: ‘Meneer H. kost de gemeente 269.000 euro per jaar en er lopen 48 hulpverleners. Hij heeft 14.000 euro schuld, waarvan 3000 euro aan de woningbouwcorporatie, die niet saneerbaar is. Als wij die 3000 euro overnemen, kan meneer in de schuldsanering en wij zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld via bijzondere bijstand ruimte te creëren. Wij denken dat er dan ook geen 48 hulpverleners meer nodig zijn.’

Bron: Zorg + Welzijn
Foto: Myriam