Meer orgaandonoren bij leven, minder donoren na overlijden

In 2016 stonden minder mensen na overlijden organen of weefsels af. 235 donoren gaven na hun dood een of meer organen, ten opzichte van 265 donoren in 2015. Het aantal transplantaties met deze organen daalde daardoor met 8%. Wel waren er 11% meer niertransplantaties met een nier van een levende donor. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers* van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Meer nieren van familieleden

In 2016 stonden 574 donoren bij leven een nier af. In 2015 waren dat er 517. De stijging van het aantal nierdonaties bij leven komt vooral doordat er 18% meer donaties waren tussen verwanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders/kinderen, broers/zussen. Donatie tussen niet-verwanten, zoals partners, vrienden en dergelijke steeg met 4%.

Minder geschikte donoren

Na een eerste analyse lijkt het er op dat er in 2016 veel minder overledenen medisch geschikt waren om na hun dood organen af te staan voor transplantatie.

Van de 7.684 overledenen op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen waren er 883 medisch geschikt om te doneren. In 2015 waren dat er nog 970 van de 7.833 overledenen.

Vorig jaar waren er dankzij deze donoren 689 transplantaties, terwijl in 2015 nog 759 mensen zo'n 'postmortaal' donororgaan kregen: een afname van 8%.

Nabestaanden zeggen vaker nee

Bovendien hebben nabestaanden vaker geen toestemming gegeven voor donatie. Wat ook opvalt is dat nabestaanden vaker een

donatie hebben tegengehouden, terwijl de overledene met een ja in het Donorregister stond. Vorig jaar gebeurde dat bij 12%, in 2015 nog in 7,6% van de gevallen.

Wachtlijsten

In totaal staan er 9% meer mensen op de wachtlijst dan een jaar geleden. Per 1 januari  2017 staan er 1.071 mensen op de wachtlijst. Op 1 januari 2016 waren dat er 984.

De toename van de wachtlijst wordt vooral veroorzaakt doordat er vorig jaar 13% meer patiënten zijn aangemeld voor een niertransplantatie. In 2016 zetten artsen 1.415 nieuwe patiënten op de wachtlijst voor een nier, in 2015 waren dat er nog 1.252.

Grotere wachtlijst voor nier

In vergelijking met een jaar eerder wachten er dan ook meer mensen op een transplantatie van een nier. Maar ook de wachtlijsten voor een long, lever en alvleesklier namen toe. De wachtlijst voor een transplantatie met een donorhoornvlies steeg met 13%. Het aantal patiënten dat wacht op een hart, hartkleppen of botweefsel is gedaald.

*Peildatum van de cijfers is 5 januari 2017. In mei van dit jaar volgen de definitieve jaarcijfers, in het jaarverslag van de NTS.

Bron: Nederlandse Transplantatie Stichting
Foto: Freepik