VGZ constateert grote prijsverschillen ziekenhuizen

Coöperatie VGZ heeft op 18 december het laatste ziekenhuis gecontracteerd. Met de contractering van het Martini Ziekenhuis is de zorginkoop ziekenhuizen 2016 nu afgerond.

Het inkoopproces als geheel was lastig omdat een aantal ziekenhuizen irreële ambities had, in de ogen van de zorgverzekeraar. Anders gezegd: zij wilden groeien terwijl de cijfers van het afgelopen jaar een krimp lieten zien. Ook zaten sommige ziekenhuizen zo’n acht procent boven het prijsniveau van vergelijkbare ziekenhuizen.

Prijsverschillen

De zorgverzekeraar constateert tegelijkertijd dat er veel variatie is in tarieven die ziekenhuizen offreren. De prijsverschillen zijn soms groot, zonder aantoonbaar verschil in kwaliteit. Zo loopt de prijs van een dubbelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk uiteen van 1600 tot 4900 euro. Een operatie aan neus- of keelamandelen kost tussen de 1800 en 2400 euro. Ook consulten op de polikliniek lopen ver uiteen. Voor een consult in verband met huidontsteking of eczeem, vraagt het goedkoopste ziekenhuis 40 euro, het duurste 350 euro. Een consult bij een plastisch chirurg varieert tussen de 50 en 370 euro.

Kwaliteitsnormen

VGZ ziet het als taak om de prijsverschillen te drukken en de zorg betaalbaar te houden. Met deze insteek is de zorgverzekeraar de onderhandelingen voor 2016 ingegaan. Over kwaliteitsnormen laat de zorgverzekeraar zich niet uit, een oordeel daarover is voorbehouden aan de medisch specialisten.

Martini Ziekenhuis

VGZ laat weten dat het Martini Ziekenhuis te duur was en dat niet kon uitleggen. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra

van het Martini Ziekenhuis denkt het echter prima te kunnen verantwoorden: ‘Zeven jaar geleden hadden wij nieuwbouw. Dat betekent dat wij in de jaren daarna de kapitaallasten in onze prijzen moesten doorberekenen. Deze prijsopslag neemt af: dit jaar zitten wij inderdaad drie procent boven de STZ-benchmark maar dat is er binnen een paar jaar uit.’

VGZ

Feenstra verklaart dat er tevens sprake was van een oud contract, ooit via een aanneemsom afgesloten. ‘Het aantal verzekerden van VGZ is de afgelopen drie jaar flink toegenomen in onze regio waardoor ik op dit bepaalde contract verlies heb geleden. VGZ zat voor een dubbeltje op de eerste rang.’

Zorgverzekeraars

Volgens Feenstra verliep het contracteerproces met VGZ zeer moeizaam: hij miste met name kennis over het zorgstelsel bij het onderhandelingsteam van VGZ. Er werd te veel naar prijzen gekeken. De andere zorgverzekeraars snappen volgens hem beter hoe de prijsopbouw in elkaar zit. Feenstra zegt het initiatief te hebben genomen voor een gesprek met VGZ-topman Tom Kliphuis in de hoop dat de contractering voor 2017 daardoor beter verloopt.

Bron: Carina van Aartsen / Zorgvisie
Foto: Peoplecreations / Freepik