Welke zorgverzekering past het beste bij mij?

Het einde van het jaar is in zicht. Het zogenaamde zorgseizoen is van start gegaan. Alle zorgverzekeraars hebben - als het goed is - medio november hun premie, polisvoorwaarden en gecontracteerde zorg bekend gemaakt. Dit betekent dat u als zorgverzekerde de benodigde informatie heeft om uw keuze voor de meest geschikte zorgverzekering te kunnen maken. Wij begrijpen dat het maken van een dergelijke keuze echter niet gemakkelijk is. Daarom geven wij u een aantal tips en handvaten.

Elk jaar stappen ongeveer een miljoen Nederlanders over naar een andere zorgverzekering. Dit aantal is vrij laag als u nagaat dat 71% van de verzekerden helemaal niet bezig is met overstappen. Uit een onderzoek van ACM (Autoriteit Consument & Markt) blijkt dat dit percentage tevreden is met hun verzekering, geen verschil ziet tussen de zorgverzekeraars of het overstappen te ingewikkeld of te veel gedoe vindt.

Het overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan inderdaad tijd in beslag nemen, maar heeft u dit er niet voor over als u weet dat u hiermee geld kunt besparen?

Waarom overstappen?

De voornaamste reden om van zorgverzekeraar te veranderen, blijkt uit het onderzoek van ACM de hoogte van de zorgpremie te zijn, gevolgd door de dekking van de zorgverzekering. Minder belangrijke redenen die correspondenten hebben genoemd, zijn:

 • Advies door anderen
 • Vrije zorgkeuze
 • De service
 • Klantvriendelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Het onderbrengen van alle verzekeringen onder een verzekeraar
 • Collectiviteitskorting

Uit het bovenstaande kunt u opmerken dat de meeste zorgverzekerden van zorgverzekeraar zijn veranderd om geld te besparen. Dit zou ook voor u een reden kunnen zijn, want wie zegt dat u niet meer betaalt dan nodig?

Misschien herkent u zich in het volgende voorbeeld:
Tien jaar geleden ging het Ziekenfonds over op de zorgverzekering. Iedereen sloot een basisverzekering af bij een zorgverzekeraar, vaak in combinatie met een aanvullende verzekering. In tien jaar tijd bleef het grootste gedeelte van de verzekerden bij dezelfde zorgverzekeraar, zonder zich te verdiepen in andere zorgverzekeraars. In de loop der jaren is er veel veranderd binnen de zorg, maar mogelijk ook in de persoonlijke situatie van deze verzekerden. Denkt u dat deze mensen met al deze veranderingen nog steeds de beste zorgverzekering hebben? Deze mensen zullen hoogstwaarschijnlijk niet allemaal dezelfde zorg gebruiken als tien jaar geleden.

Hoe zit dat bij u? Gebruikt u nog dezelfde zorg als enkele jaren geleden? Heeft u uw zorgverzekering nog wel eens bekeken en met andere verzekeringen vergeleken? Wie weet, betaalt ook u te veel en zou u voordeliger uit zijn met alleen een basisverzekering. Of misschien hebt u nog geen aanvullende verzekering en zou u - gezien uw zorg – geld kunnen besparen met een aanvullende verzekering. Het vergelijken van zorgverzekeraars loont zich zeker.

Wanneer overstappen?

In principe kunt u maar een keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen, namelijk aan het einde van het jaar. Rond medio november maken zorgverzekeraars hun premies bekend. Vanaf dit moment kunt u zorgverzekeraars het beste met elkaar vergelijken. Overweegt u om het komende jaar van zorgverzekeraar te veranderen, dan dient u vóór 1 januari 2017 uw huidige zorgverzekering te hebben opgezegd.

Hoewel het opzeggen vóór 1 januari 2017 moet gebeuren, hebt u tot 1 februari 2017 de tijd om een zorgverzekering af te sluiten. De premie van de maand januari wordt met terugwerkende kracht betaald. U bespaart hiermee dus niet op uw premie. Wacht u te lang en heeft u na 1 februari 2017 nog geen nieuwe zorgverzekering gekozen, dan kunt u een boete verwachten omdat u onverzekerd bent.

Neemt u geen actie, dan blijft u verzekerd bij de zorgverzekeraar die u het afgelopen jaar had.

Uitzonderingen bij overstappen

Het is in enkele gevallen mogelijk om een individuele polis tussentijds op te zeggen of af te sluiten. Deze uitzonderingen gelden voor:

 • Echtscheidingen – indien de ex-partner en/of kinderen op de polis van de verzekeringsnemer staan;
 • Jongeren die achttien jaar zijn geworden;
 • Militairen die in of uit dienst treden;
 • Personen die in het buitenland hebben gewoond en weer terug naar Nederland komen;
 • Personen die naar het buitenland emigreren;
 • Personen die van baan zijn veranderd en bij hun nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering afsluiten;
 • Personen die een collectieve zorgverzekering bij hun sportclub of werkgever hebben en deze gaan verlaten; en
 • Zorgverzekerden waarvan hun zorgverzekeraar de polisvoorwaarden heeft gewijzigd.

Transparantie in polisaanbod

Om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende zorgverzekeraars is het hebben of vinden van de juiste informatie van groot belang. Zorgverzekeraars zijn verplicht om hun polisaanbod transparant naar hun (potentiële) verzekerden te communiceren. Dit betekent dat zij informatie op hun website plaatsen over:

 1. Het soort polis (natura-, restitutie- of combinatiepolis)
 2. De gecontracteerde zorgaanbieders (ziekenhuizen, fysiotherapiepraktijken en zelfstandige behandelcentra)
 3. De hoogte van de vergoeding bij gecontracteerde als ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 4. De grootte van de keuzevrijheid.

Waarop moet ik letten?

Het vergelijken van de verschillende zorgverzekeringen is noodzakelijk als u op zoek bent naar die verzekering die het beste aansluit op uw wensen en behoeften. Maar voordat u start met vergelijken is het belangrijk dat u nadenkt over de volgende punten:

Het vrijwillig eigen risico bepalen

In Nederland is iedereen vanaf 18 jaar verplicht om een basisverzekering af te sluiten met een verplicht eigen risico. De hoogte van dit eigen risico is hetzelfde als afgelopen jaar en bedraagt ook in 2017 € 385.

Naast het verplicht eigen risico is er ook een vrijwillig eigen risico. U kunt het verplicht eigen risico verhogen voor een lagere premie. Het verhogen van het eigen risico kan aantrekkelijk zijn als u het komende jaar weinig zorg verwacht te gebruiken. U kunt het eigen risico met € 100 tot € 500 euro verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting u krijgt op uw maandelijkse premie. Houd er rekening mee dat als u het eigen risico wilt verhogen, dat u dit geld beschikbaar hebt als u onverwachts meer zorg nodig hebt. Hebt u dit geld niet bij de hand, dan is het verstandig om het eigen risico niet te verhogen.

Daarnaast is het raadzaam om na te gaan hoeveel gebruik u hebt gemaakt van het eigen risico in de afgelopen jaren. Misschien hebt u nauwelijks gebruik hiervan gemaakt. Misschien ondervindt u dat uw premie veel hoger is dan hetgeen u jaarlijks aan het eigen risico kwijt bent. In deze gevallen heeft het verhogen van uw eigen risico zeker zin.

Maar, let op! Het verhogen van het eigen risico mag dan aantrekkelijk lijken, houd er rekening mee dat als er iets met u gebeurt, waardoor u in het ziekenhuis terechtkomt, (dure) medicijnen dient te gebruiken of een operatie moet ondergaan, dat u dan veel duurder uit kunt zijn. Uw volledige eigen risico is al snel verbruikt als u een operatie of een andere dure behandeling (zoals een GGZ-behandeling) moet ondergaan. In dergelijke gevallen betaalt u al snel meer aan uw zorgverzekering.

Het vrijwillig risico verhogen is puur een gok. Een ongeluk of ziekte kan niemand voorspellen. Het kan goed of slecht uitpakken. Houd in ieder geval rekening met de consequenties die het verhogen van uw vrijwillig eigen risico met zich mee kunnen brengen.

Uw eigen keuze bepalen

Hoe belangrijk is het voor u om uw eigen zorgverlener (zoals ziekenhuis of fysiotherapeut) te kunnen kiezen? Wilt u zelf uw zorgverlener kiezen of maakt het u niet uit naar wie u gaat? Het antwoord op deze vraag bepaalt welke basisverzekering het beste aansluit op uw behoefte.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen: een naturapolis, een restitutiepolis en een combinatiepolis. Hoewel al deze basisverzekeringen dezelfde zorg dekken, kunnen de prijzen enorm variëren. Zo is het verschil in premie tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering volgend jaar bijna € 30 per maand. Dit verschil heeft onder andere te maken met de mogelijkheden die deze basisverzekeringen bieden, als ook met het feit dat zorgverzekeraars de hoogte van de premie zelf mogen bepalen.

De goedkoopste polis is een naturapolis. Het aanbod aan zorgverleners is in tegenstelling tot een restitutiepolis kleiner. U kunt terecht bij die zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan dient u het volledige bedrag voor te schieten en krijgt u – afhankelijk van uw zorgverzekeraar – een deel hiervan vergoed. Deze kosten kunnen natuurlijk behoorlijk oplopen. Hebt u geen voorkeur voor bepaalde zorgaanbieders, maakt het u niets uit of u verder moet rijden of op een wachtlijst komt te staan, dan is een naturapolis wellicht geschikt voor u.

Maar ook hier let op! Stelt u zich eens voor dat u een burn-out krijgt. De huisarts stuurt u door naar een GGZ-instelling. Uw zorgverzekeraar heeft met slechts één GGZ-instelling in de regio een contract afgesloten. Deze zorginstelling ligt op 65 km afstand van uw woning. U hebt geen auto en er is geen directe verbinding met het openbaar vervoer. Daarnaast geldt er ook een wachttijd van twee maanden.

U heeft drie opties: u kunt drie maanden wachten, u kunt een gecontacteerde zorginstelling die nog verder van u thuis ligt kiezen of u neemt een zorginstelling in uw buurt met een wachttijd van drie weken. Optie drie lijkt het aantrekkelijkst, maar als u een naturapolis heeft, dan moet u het volledige bedrag van deze behandeling eerst voorschieten alvorens u een gedeelte hiervan krijgt vergoed.  Hoeveel u krijgt vergoed, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, maar kan tussen de 60% - 75% van de aan u verleende zorg zijn. Dit betekent dat u bij een behandeling van 10.000 euro zelf zo’n 2.500 à 4.000 euro uit eigen beurs moet betalen. Dit is maar een voorbeeld, maar het geeft aan dat bepaalde zorg voor mensen onbetaalbaar kunnen worden.   

Bij sommige zorgverzekeraars kunt u ook de term budgetpolis tegenkomen. Deze polis is vergelijkbaar met een naturapolis, maar heeft een meer beperkte keuze uit zorgaanbieders. Als u bijvoorbeeld in Roermond woont, kan het zijn dat de ziekenhuizen in Limburg geen contract hebben met uw zorgverzekeraar voor wat betreft uw klacht. De kans bestaat dat u verder moet reizen. De vergoedingen zijn daarnaast ook nog lager dan die bij de naturapolis, soms wel 50% à 60% van het volledige bedrag. Het is aan te bevelen om na te gaan hoeveel zorgverzekeraars vergoeden voor behandelingen bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders alvorens u een besluit maakt.

Bent u niet handig met computers, dan kunt u beter niet kiezen voor een budgetpolis. Bij budgetpolissen wordt zoveel mogelijk op personeel bespaard om de premie ook laag te kunnen houden. Dit betekent dat uw veel zaken alleen online kunt regelen. Kennis van internet is dan ook noodzakelijk.

Wilt u zelf uw zorgverlener kiezen? Gaat uw voorkeur uit naar de meest dichtstbijzijnde zorgverlener, de goedkoopste, de best beoordeelde of naar die zorgverlener met de kortste wachttijden? Met een restitutiepolis bepaalt u naar wie u gaat. Hoewel deze verzekering duurder is dan een naturapolis of combinatiepolis, bent u met deze verzekering er zeker van dat uw zorg (bij een gecontracteerde als ook niet-gecontracteerde zorgverlener) wordt vergoed. De niet-gecontracteerde zorgverleners dienen echter wel geregistreerd en bevoegd te zijn en marktconforme prijzen te hanteren. Zorgverzekeraars vergoeden meestal alleen het marktconforme tarief. Deze tarieven stellen zij op hun website beschikbaar. Als een zorgaanbieder meer vraagt, dan zijn de meerkosten voor u. Een nadeel van deze polis is dat u het volledige bedrag eerst dient voort te schieten voordat u de rekening bij de zorgverzekeraar kunt declareren.

Bij een combinatiepolis (combinatie van restitutie- en een naturapolis) is sommige zorg wel gecontracteerd en andere zorg niet. In de poliswaarden staat omschreven op welke zorg de vrije keuze van toepassing is, voor welke zorg u alleen bij gecontracteerde zorgverleners terecht kunt en welk gedeelte u zelf moet betalen als u een niet-gecontracteerde zorgverlener kiest.

Aanvullende zorg bepalen

Welke zorg denkt u volgend jaar nodig te hebben? Verwacht u meer zorg te gaan gebruiken, of juist minder? Gaat u regelmatig naar de fysiotherapeut? Of overweegt u om naar een fysiotherapeut te gaan, omdat u nog steeds last hebt van uw enkel? Bezoekt u wel eens een alternatieve genezer? Zit u niet lekker in uw vel en denkt u erover om eens met een psycholoog te gaan praten? Draagt u contactlenzen of hebt u een bril? Heeft uw kind een beugel nodig? Of bent u zwanger? Kortom, wat verandert er volgend jaar voor u op het gebied van gezondheid?

De basisverzekering dekt niet alle zorg. Als u in 2017 (meer) gebruik wilt maken van fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of van de tandarts, dan kan het verzekeren van aanvullende zorg verstandig zijn. Sluit niet zomaar een aanvullende verzekering af om te voorkomen dat u naderhand voor verrassingen komt te staan. Veel mensen hebben een aanvullende verzekering, maar blijken deze achteraf eigenlijk niet nodig te hebben. Ze maken er amper gebruik van, waardoor ze voordeliger uit zouden zijn als ze bepaalde zorg uit eigen zak zouden betalen, dan als ze premie betalen voor een aanvullende verzekering.

Om na te gaan of een aanvullende verzekering voor u interessant is, dient u na te gaan hoeveel aanvullende zorg u in de afgelopen jaren heeft gebruikt. Hoeveel premie heeft u toen betaald voor uw aanvullende verzekering? Wat zou u voor deze zorg hebben betaald als u geen aanvullende verzekering had?

Zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen. Het is aan te bevelen om niet alleen naar de prijzen te kijken, maar vooral ook steeds na te gaan wat elke aanvullende zorgverzekering precies dekt.

Rekening houden met mogelijk acceptatieproces

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor de basiszorgverzekering. Wat de aanvullende zorg betreft, mogen zorgverzekeraars een zogenaamde acceptatieprocedure hanteren, waarin besloten wordt of een verzekerde wel of geen aanvullende polis mag afsluiten. Afhankelijk van uw huidige gezondheid en uw zorgverleden wordt dit besloten. Hebt u volgend jaar specifieke zorg nodig en wilt u om deze reden u hiervoor aanvullend verzekeren, dan bestaat er een kans dat uw aanvraag wordt afgewezen. In dergelijke gevallen is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, tenzij u natuurlijk een zorgverzekeraar kiest die geen medische acceptatie hanteert.

Op Zorgwijzer kunt u een lijst vinden met zorgaanbieders die een acceptatieprocedure hanteren.

Overige aandachtspunten

Met de informatie in de vorige paragraaf kunt u zorgverzekeringen met elkaar gaan vergelijken. Er zijn verschillende vergelijkingssites. Maak gebruik van enkele websites en ondervind welke site u het fijnst vindt. De zoekfunctie van een vergelijkingssite kan namelijk voor de een fijner werken dan voor een ander, maar ook heeft een zorgverzekerde meer informatie over de verschillende zorgverzekeringen nodig dan een ander.

Hieronder vindt u nog een aantal tips waarop u kunt letten:

 • Hebt u een nieuwe zorgverzekeraar gevonden, controleer dan of het ziekenhuis bij u in de buurt door de nieuwe zorgverzekeraar wordt vergoed.
 • Naast de premie en de dekking is het ook belangrijk om na te gaan hoe de kwaliteit en de transparantie van zorgverzekeraars is. Hoe is de klantenservice, hoe worden zorgnota’s verstuurd en hoe zijn deze opgesteld? Lees ervaringen van anderen over zorgverzekeraars alvorens u uw keuze definitief maakt.
 • Bent u zwanger of net bevallen? Houd er dan rekening mee dat u uw pasgeboren kind binnen vier maanden na de geboorte bij uw zorgverzekeraar aanmeldt. Doet u dit niet, dan kunnen de kosten hoog oplopen als uw kindje na deze vier maanden ziek wordt. U kunt uw kind gratis meeverzekeren bij u of uw partner. We raden aan om het kind mee te verzekeren bij degene met de meest uitgebreide zorg. Controleer zorgverzekeraars ook dat ze dit doen.
 • Gaat u volgend jaar op reis? Ga na voor welke ziektekosten u in het buitenland bent verzekerd en hoeveel u vergoed krijgt als u medische kosten maakt. U kunt eventueel medische kosten op uw reisverzekering meeverzekeren of een aanvullende zorgverzekering afsluiten. De medische kosten in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, kunnen hoger zijn dan die in Nederland. Zorg er dus voor dat medische kosten zijn meeverzekerd en dat de verzekering alle kosten dekt.
 • Hebt u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij een collectieve zorgverzekering? Ga er niet vanuit dat u hiermee veel geld kunt besparen. Dit is helaas niet altijd zo. Ga dus eerst na of u daadwerkelijk goedkoper uit bent als u uw verzekering collectief afsluit.
 • Hebt u een laag inkomen? Maak dan gebruik van zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw toeslag.

Wij, mensen, zijn vaak bang voor veranderingen. We zijn bang dat als we overstappen op een andere zorgverzekeraar dat we iets over het hoofd hebben gezien en dat we er qua zorg op achteruitgaan. We willen niet te veel betalen, maar we willen ook goed verzekerd zijn. Om er zeker van te zijn dat u de juiste zorgverzekering hebt, is onderzoek doen naar uw zorgbehoefte en uw zorgverleden als ook het vergelijken van zorgverzekeraars van groot belang. Houd daarbij ook rekening met eventuele consequenties van de verschillende verzekeringen. Kijk niet alleen naar de prijs, want goedkoop kan duurkoop zijn. Vergelijk zorgverzekeraars en –verzekeringen met elkaar op basis van hun premies, de dekking, voor- en nadelen en de keuzevrijheid, en stap over naar een zorgverzekeraar die het beste bij uw huidige situatie past.

Hoe meer zorgverzekerden zich informeren over hun zorgverzekering en bewust kiezen welke zorgverzekeraar het beste bij hun behoefte past, hoe groter de kans dat zorgverzekeraars meer gaan doen om voor een goede prijs-/kwaliteitsverhouding te zorgen.

Bronnen: Zorgwijzer, Overstappen.nl, Zorgkiezer, ConsuWijzer
Foto: Photoroyalty / Freepik, Clker-Free-Vector-Images en OpenClipart-Vectors