Registratie bij geschilleninstantie Wkkgz al mogelijk

Alle zorgaanbieders moeten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  (Wkkgz) per 1 januari 2017 zijn aangesloten bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie.

Zorgaanbieders die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie of koepelorganisatie kunnen zich vanaf dit moment rechtstreeks aansluiten voor geschilbehandeling bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Registratie kost in 2016 niets.

De Wkkgz heeft als doel de positie van de patiënt te verbeteren. Alle zorgaanbieders, ook aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen, moeten zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie.

Wat doet een geschilleninstantie?

Een geschilleninstantie geeft binnen zes maanden een bindend oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen. De instantie moet de uitspraken publiceren, waarbij de naam van de zorgaanbieder zichtbaar is, maar niet herleidbaar naar individuele personen.

Er gelden strenge eisen voor de samenstelling en het functioneren van een geschilleninstantie. Deze staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz. De Geschillencommissie Zorg Algemeen is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, erkend als externe,

onafhankelijke geschilleninstantie. Individuele zorgaanbieders kunnen zich nu aansluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en per direct voldoen aan de eisen van de Wkkgz.

De Geschillencommissie Zorg Algemeen valt onder De Geschillencommissie, die ervaring heeft met geschillencommissies in de zorg. Daarnaast is De Geschillencommissie in gesprek met diverse brancheorganisaties over de oprichting van sectorale geschillencommissies binnen de zorg. Twee commissies zijn inmiddels erkend, voor vijf andere geschillencommissies is erkenning aangevraagd.

De Geschillencommissie Zorg Algemeen bestaat uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter (een rechter), een lid voorgedragen uit de zorg en een lid voorgedragen door patiënten/cliëntenorganisaties. Zij geven  een deskundig, onafhankelijk oordeel, als een zorgaanbieder en cliënt er samen niet uitkomen.

Wilt u meer informatie over het aansluiten bij deze commissie, ga dan naar www.degeschillencommissiezorg.nl.

Bron: De Geschillencommissie (Persbericht)
Foto: Pressfoto / Freepik