Health Deal ‘Chronische pijn’

In Nederland hebben meer dan 2,2 miljoen mensen chronische pijn. Deze mensen lijden al jaren aan pijn, waarvan de oorzaak vaak onduidelijk is. Ze volgen de ene naar de andere behandeling, maar de klachten verdwijnen niet. In tegendeel, ze lijken alleen maar toe te nemen; naast pijn, ervaren patiënten belemmeringen in hun functioneren. Hun pijn gaat steeds meer hun dagelijkse leven beïnvloeden: op hun werk, familie, vrienden, hobby’s, etc.

Probeert u zich het volgende eens voor te stellen:
U rijdt in een auto. In uw spiegel ziet u een auto met hoge snelheid naderen. De automobilist blijkt haast te hebben. Hij negeert alle verkeersborden en gaat u midden in een bocht inhalen. Plots verschijnt een tegenligger. De automobilist schrikt en trekt zijn stuur naar rechts. Met volle snelheid botst hij tegen uw auto. Uw auto wordt van de weg gerukt en komt uiteindelijk tot stilstand tegen een boom.

Na het auto-ongeluk wordt u behandeld aan beenletsel en een whiplash. Na revalidatie bent u medisch gezien genezen van uw klachten. U bent blij en pakt uw leven weer op; u gaat weer tennissen en u kunt weer spelen met de kinderen, maar na een jaar krijgt u last van uw rug. De pijn verdwijnt, maar komt steeds weer terug. Soms hebt u zo’n hevige rugpijn dat u uw dagelijkse activiteiten niet kunt uitvoeren. U maakt een afspraak bij de huisarts, die u vervolgens verwijst naar een specialist. De behandeling bij deze specialist duurt twee maanden, maar na twee maanden merkt u geen verandering aan uw rug. De behandeling wordt gestopt. U gaat weer terug naar de huisarts. Dit keer verwijst hij u naar een andere specialist. Ook deze specialist onderzoekt u en ontmoet u diverse keren. Nadat ook deze specialist geen vooruitgang ziet, denkt hij dat het probleem ergens anders ligt en opnieuw wordt u doorverwezen. Met andere woorden, u wordt van het kastje naar de muur geslingerd. Niemand kan u zeggen waar de pijn vandaan komt en hoe u hiervan af komt.

Impact op het leven

Een patiënt met chronische pijn ziet tijdens een behandelperiode vaak meer dan 10 tot soms wel 25 specialisten. Hierdoor wordt de hoop op herstel of verlichting steeds minder en neemt de impact van de klachten steeds meer toe. Gaat u maar eens na, hoe u zich zult voelen als u hevige rugpijn hebt op het werk, als u uw kind wilt optillen, als u met uw partner een avondje op stap gaat of als u wilt gaan tennissen. Chronische pijn kan een enorme invloed hebben op de directe omgeving van patiënten. De kans dat patiënten zich steeds meer terugtrekken uit sociale situaties, zich steeds meer ziek melden op het werk of zelfs als arbeidsongeschikt worden verklaard, wordt naarmate de pijn aanhoudt, steeds groter.

Health Deal

Uit het bovenstaande blijkt dat pijnzorg duidelijk verbeterd moet worden. In plaats dat de patiënt steeds nieuwe behandelingen moet ondergaan, die de pijn niet wegnemen, moeten zorgverleners andere stappen gaan ondernemen: stappen die leiden naar erkenning, naar de juiste

(combinatie van) behandelingen en naar een goede samenwerking onder verschillende zorgverleners.

Met blijdschap kunnen wij zeggen dat diverse partijen uit de zorg en het bedrijfsleven reeds een aantal stappen in de goede richting hebben gezet. Speciaal voor chronische pijnpatiënten hebben zestien partijen een Health Deal gemaakt. Een Health Deal is een afspraak tussen de overheid en diverse andere partijen met als doel om eventuele knelpunten bij zorginnovaties weg te nemen en de toepassing hiervan te versnellen, te stimuleren of te vergroten.

In de Health Deal voor chronische patiënten wordt de aanpak beschreven hoe de partijen de kwaliteit en doelmatigheid van de behandelingen kunnen verbeteren. Deze aanpak moet leiden tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten en tot 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten. De Health Deal ‘Chronische pijn’ is op 29 september 2016 ondertekend door de volgende partijen: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische Zaken, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, CIR, de Vogellanden, Realhealth, Sint Maartenskliniek, Radboudumc, Pijncentrum UMCG, Aratame Health, MiCare, Diakonessenhuis, Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn, VUmc, Zilveren Kruis, HINQ en Happy Motion. Ook andere geïnteresseerde partijen mogen deze deal ondertekenen. Met deze ondertekening onderstreept elke partij het belang van kwalitatief betere pijnzorg.

Belang voor chronische pijnpatiënten

Met de Health Deal ‘Chronische pijn’ is het de bedoeling dat patiënten meer regie in hun zorgproces krijgen. Bovendien krijgen ze meer invloed op de keuzes voor behandelingen en mogen ze meebeslissen over hun zorg. Alle chronische pijnpatiënten krijgen een individueel behandelplan dat op hun situatie en behoeften is afgestemd.

Naast informatie van medische specialisten zullen patiënten medische informatie in begrijpelijke taal online via digitale toepassingen (e-health) verkrijgen. Met e-health kunnen patiënten hun gegevens met alle zorgverleners delen, waarmee voorkomen wordt dat ze steeds hetzelfde verhaal moeten doen. Daarnaast kunnen patiënten met deze toepassingen meer regie krijgen op hun eigen gezondheid en vitaliteit.

Met de Health Deal ‘Chronische pijn’ hopen de overeengekomen partijen dat patiënten niet langer meer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar dat het zorgproces zal worden verbeterd, want ook chronische pijnpatiënten hebben recht op de juiste zorg.

Meer informatie over de aanpak van deze Health Deal kunt u lezen in Health Deal Chronische Pijn.

Bronnen: Marcel Collombon, Hans Niendieker, RVO, Zorg voor innoveren
Foto: Yanalya | Freepik