Zorgverzekeraars krijgen inzage in uw medisch dossier

Het medisch beroepsgeheim lijkt verleden tijd. De Tweede Kamer ging afgelopen week akkoord met het wetsvoorstel waarbij zorgverzekeraars in het medisch dossier van hun verzekerden mogen kijken als zij verdacht worden van fraude.

Minister Schippers vindt deze wet noodzakelijk om fraude te bestrijden. In 2015 bleek dat er aan 11 miljoen euro werd gefraudeerd. Dit lijkt veel, maar is slechts 0,015 procent van het zorgbudget. Daarnaast blijkt dat patiënten slechts 1,4 miljoen euro in totaal frauderen in tegenstelling tot de overige 9,4 miljoen euro die zorgverleners en tussenpersonen frauderen. Met andere woorden, het medisch beroepsgeheim wordt door een fraude van 0,015% voor alle patiënten/cliënten afgeschaft!

Geen toestemming noodzakelijk

De zorgverzekeraar heeft uw toestemming om uw medisch dossier in te zien bij verdenking van fraude niet nodig. Wel is zij verplicht om drie maanden nadat ze uw dossier heeft  bekeken, u hiervan op de hoogte te stellen.
Indien zorgverzekeraars zonder toestemming zomaar in uw verleden kunnen snuffelen, worden uw gegevens niet  meer strikt vertrouwelijk bewaard, zoals vaak wordt gezegd. Wij vinden dat de gegevens van patiënten vertrouwelijk moeten blijven en dus zou de patiënt moeten kunnen bepalen wie hierin mag

kijken.

Risicoselectie

Ondanks dat de wet door de Tweede Kamer is aangenomen, staat nergens geregeld in hoeverre zorgverzekeraars inzage krijgen in de patiëntendossiers. Ze kunnen in uw dossier snuffelen en daarmee in het verleden grazen of u ergens een klein deel van hun budget verkeerd hebt gedeclareerd.

Maar naast fraude geeft deze wet zorgverzekeraars ook de mogelijkheid om cliënten op basis van hun ziekteverleden wel of niet te accepteren. Voor iemand die veel zorg in het verleden nodig heeft gehad, is de kans groter dat hij/zij na inzage in het medisch dossier wordt geweigerd.
Wetsvoorstel zonder duidelijke antwoorden

Met dit wetsvoorstel lijkt de minister zich te richten op het medisch beroepsgeheim en op de patiënten en niet op de fraude die met name door zorgverleners wordt gepleegd. Hierdoor is de minister ook niet in staat om een antwoord te geven op de vraag van de PVV over de hoogte van het fraude-bedrag dat de minister hiermee denkt op te sporen. Haar antwoord “In welke mate fraude hiermee kan worden teruggedrongen, is lastig te duiden.” geeft aan dat er geen sprake is van een weloverwogen wetsvoorstel. Laten we hopen dat de Eerste Kamer dit inziet.

Bron: Privacy Barometer
Foto: Gerd Altmann