Zorgverzekeraars beperken vrije artsenkeuze

Zorgverzekeraars vergoeden veel te weinig voor niet-gecontracteerde zorg. Hierdoor willen ze voorkomen dat u bepaalt naar welke arts u wilt gaan. Stichting Zorghuis is een belangenbehartiger voor de consument, die hier een stokje voor wil steken door acties op te zetten tegen de huidige werkwijze van zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om voldoende zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Elk jaar maken zij diverse afspraken hierover, die vervolgens in een contract worden vastgelegd. Deze afspraken gaan over de prijs van de behandeling, de kwaliteitsstandaarden en het aantal behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Heeft een zorgverlener geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg (restitutievergoeding). Deze vergoeding is meestal lager dan de vergoeding voor gecontracteerde zorg, maar zou volgens de Zorgverzekeringswet geen hinderpaal mogen zijn om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. Doch in de praktijk blijkt de vergoeding vaak zo laag te zijn, dat deze wel degelijk een hinderpaal voor de consument vormt.

Er is sprake van een hinderpaal, als de vrije artsenkeuze wordt beperkt. Dit betekent dat u niet naar de zorgverlener van uw keuze kunt gaan. In de polissen van zorgverzekeraars vindt u pagina’s lange teksten met informatie over welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt. Duidelijke informatie ontbreekt echter, waardoor verzekerden steeds tegen problemen aanlopen. Een van deze problemen is dat ze in een later stadium met hoge eigen kosten voor hun zorg worden geconfronteerd.

Belang van vrije artsenkeuze

Stel, u hebt diabetes en bent al jaren bij eenzelfde zorgverlener in behandeling. U bent tevreden over de behandeling, de verkregen informatie en uw arts. Daarnaast ligt de zorginstelling bij u in de buurt en kunt u makkelijk met auto of openbaar vervoer hiernaar toe gaan.

Plots krijgt u van uw zorgverzekeraar te horen dat ze de zorginstelling waar u in behandeling bent niet meer contracteert. U wordt verzocht om naar een andere zorginstelling te gaan. De kans bestaat dat deze zorginstelling verder van huis is, dat u zich niet op het gemak voelt bij uw nieuwe arts of dat er sprake is van een wachtlijst. In plaats dat u vertrouwen opbouwt in uw zorgverlener voelt u zich eerder een nummer dat zorg behoeft. Een veel voorkomende opvatting van zorgverzekerden is dat contractering iets met kwaliteit van doen heeft. In de praktijk blijkt het tegendeel vaak waar te

zijn; de onderhandelingen over de zorginkoop gaan puur over geld.

Stichting Zorghuis

Stichting Zorghuis is op 31 mei 2016 opgericht door Arwin Mulderij en Ronald van Oosterhout. Beide mannen hebben zich verdiept in de inhoud en de wijze waarop zorgpolissen worden aangeboden. Zorgverzekeraars hebben zo een dominante positie weten te bemachtigen, dat er geen sprake meer is van onderhandeling. Terwijl u steeds meer betaalt, bepalen zij waar u naar toe gaat. Stichting Zorghuis wil opkomen voor uw belangen, zodat vrije artsenkeuze kan worden gegarandeerd.

Attentie! Aan alle verzekerden

Wellicht bent u gezond en hebt u geen zorg nodig. U denkt dat deze discussie voor u op dit moment niet van belang is. Dit is het echter wel. Als u wacht totdat u zorgvrager wordt, dan bent u te laat en kan het voorkomen dat u van de ene naar de andere zorginstelling wordt gestuurd. Het is juist belangrijk dat u nu meer duidelijkheid verkrijgt over het zogenaamde ‘hinderpaalcriterium’. De informatievoorziening over zorgpolissen is namelijk vaak onjuist, onvolledig of zelfs niet aanwezig. Stichting Zorghuis wil politiek Den Haag hiervan bewust maken en zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan het hinderpaalcriterium, aan transparantie, betaalbaarheid, eerlijkheid en aan de rechten van de verzekerden.

Steun de stichting

Het starten van een juridische procedure kost geld. Een procedure over het hinderpaalcriterium wordt geschat op € 60.000. Dit geld is uitsluitend bedoeld voor juridische onkosten en eventuele onkosten die de stichting maakt. De stichting gaat fondsen werven om een dergelijke procedure te kunnen bekostigen. Als er voldoende steun komt, wil de stichting zich ook breder en langduriger inzetten op andere aspecten in de zorgmarkt.

Bij onvoldoende vermogen zal de stichting, na betaling van de juridische onkosten, het resterende bedrag pro  rato naar de donateurs terugstorten. Wij hopen dat dit niet gaat gebeuren, want u wilt toch ook niet dat uw zorgverzekeraar u straks de wet voorschrijft? Steun daarom de stichting door een bedrag te doneren. Als we allemaal een tientje of meer doneren, dan kunnen we de zorgverzekeraars spoedig aanpakken. Deel dit initiatief met uw vrienden, familie, collega’s, etc., want elke zorgverzekerde heeft hier voordeel bij!

Bron: Stichting Zorghuis
Foto: Manfred Antranias Zimmer