Zorgverzekeraars negeren wensen van cliënten

Tegenwoordig willen we allemaal zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven wonen. Zolang wij gezond zijn, is dit geen probleem en kunnen we zelfstandig in ons huis blijven wonen. En indien er gezondheidsklachten optreden, waarvoor minimale zorg nodig is, dan kunnen we terugvallen op de wijkverpleging. Het klinkt allemaal zo simpel zolang zorgverzekeraars geen roet in het eten gooien.

Sinds januari 2015 valt wijkverpleging onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijk zijn en dus voldoende zorg bij thuiszorginstellingen moeten inkopen. Nu blijkt dat zorgverzekeraars in 2015 te weinig zorg hebben ingekocht, waardoor zorgaanbieders binnen de wijkverpleging hun budget hebben overschreden. Voor hun goede zorgen, worden deze aanbieders binnenkort met een rekening gestraft. Is dit rechtvaardig?

De cliënt is koning
Iedereen heeft wensen of voorkeuren die de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder kunnen beïnvloeden. Misschien bent u bekend met een zorginstelling die wijkverpleging biedt, of hebt u goede verhalen van bekenden hierover gehoord. Kortom, u kiest voor de zorgaanbieder die het beste past bij uw wensen en behoeften.

Ook zorgverzekeraars en zorgaanbieders binnen de wijkverpleging willen u graag tevreden houden/stellen en willen voorkomen dat u de dupe wordt van een mogelijke budgetoverschrijding. Maar als u specifiek voor een bepaalde zorginstelling hebt gekozen, dan zult u zeker teleurgesteld zijn als u bij deze instelling niet terecht kunt vanwege een zogenaamd budgetplatform. Vervolgens

wordt u doorverwezen naar een andere instantie, waar mogelijk een wachttijd van enkele maanden geldt.  Dit is niet ‘klantgericht’. De meeste zorgaanbieders zouden dit contractueel gezien zo moeten doen van de zorgverzekeraars. Maar dit betekent dat u, als cliënt, alsnog de dupe wordt van de afspraak die de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder heeft gemaakt. Het lijkt wel duidelijk te zijn dat zorgverzekeraars hiermee de wensen van cliënten negeren.

Balans in vraag en aanbod
Eigenlijk mogen we blij zijn dat een groot aantal zorginstellingen binnen de wijkverpleging het budget heeft overschreden. Als ze dit niet hadden gedaan, dan was de vraag groter dan het aanbod geweest, met als gevolg lange wachttijden en een beperkte keuze in zorgaanbieders. Met name nu het aantal aanvragen voor wijkverpleging toeneemt – door vergrijzing en ziekenhuizen die patiënten sneller naar huis sturen – is het belangrijk dat zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen, zodat vraag en aanbod in balans blijven.

“Met onrust onder de veelal kwetsbare cliënten is niemand gediend. Cliënten mogen niet de dupe worden van dit conflict!”, geeft Heltzel, woordvoerder KNO, aan. Bij deze mening sluiten wij van Zicht op Zorg ons aan. Wij vinden dat u, als cliënt, het recht hebt om zelf keuzes  te maken, om zelf te kiezen voor de best passende zorg. Zorgverzekeraars daartegenover dienen naar cliënten te luisteren en tijdig in te spelen op trends en ontwikkelingen in de zorg.


Bron: Zorgvisie