Wat kost een behandeling in het ziekenhuis?

Hebt u een ziekenhuis of een zorgverzekeraar wel eens gevraagd naar de tarieven van een specifieke behandeling? Uit een onderzoek dat door de Consumentenbond in april is uitgevoerd, blijkt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars vaak geen idee hebben wat een behandeling kost. Voor Zicht op Zorg is dit geen nieuws. Met het zorgportaal wil de organisatie hierin helderheid brengen, want patiënten hebben het recht te weten wat hun behandeling kost.

Mystery Patient Onderzoek

In Nederland blijkt dat de prijzen tussen ziekenhuizen voor eenzelfde behandeling flink kunnen verschillen. Het openbaar maken van de kosten, stelt patiënten in staat om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aangezien dit onderwerp vorig jaar al ter sprake kwam in een uitzending van Kassa, waarin de zorgverzekeraars beterschap beloofden, nam de Consumentenbond de proef op de som. Vanaf april werd een onderzoek gestart, waarbij een aantal zogenaamde mystery-patiënten werden ingezet. Zij gingen bij verschillende ziekenhuizen en zorgverzekeraars informeren naar de prijzen van een vijftal vaak uitgevoerde ziekenhuisbehandelingen.

Tarieven opvragen bij ziekenhuizen

Patiënten die contact opnemen met een ziekenhuis om te vragen naar de prijs van een specifieke behandeling blijken vaak te horen dat deze vertrouwelijke informatie niet bekend mag worden gemaakt. Maar als de patiënt niet weet wat een behandeling gaat kosten, hoe kunnen ze dan een keuze maken om voor een specifieke zorgaanbieder te kiezen?

Is het ziekenhuis in staat is om een prijs te geven, dan is de kans groot dat deze van het afgelopen jaar is of dat deze prijs het passantentarief is. Wat de werkelijke prijs is, weet u pas na maanden wanneer de rekening op de deurmat valt.

Tarieven opvragen bij zorgverzekeraars

In tegenstelling tot de tarieven voor gecontracteerde zorg, zijn de passantentarieven openbaar. Passantentarieven zijn de kosten voor behandelingen die in rekening worden gebracht als patiënten bijvoorbeeld onverzekerd zijn, in het buitenland wonen of niet door een huisarts zijn doorverwezen.

Duidelijkheid krijgen in de kosten voor gecontracteerde zorg is echter vaak afhankelijk van wie u aan de lijn hebt. Meestal wordt u diverse malen doorverbonden of wordt u naar het ziekenhuis doorverwezen. Met andere woorden, patiënten worden van het kastje naar de muur

gestuurd.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken elk jaar afspraken over de prijzen en het volume van de zorg die ziekenhuizen aan patiënten leveren. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract. Dit betekent dus dat zorgverzekeraars patiënten zouden moeten kunnen vertellen wat voor soort behandelingen elk ziekenhuis uitvoert en wat de tarieven voor gecontracteerde zorg zijn.

De overeengekomen tarieven dienen op 19 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de prijzen gelden, openbaar te zijn. Hier zit ook vaak het probleem. Veel contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn rond deze datum nog lang niet rond. Op dit moment (lees medio juli) is een groot aantal contracten nog steeds niet afgerond. Zolang hierin geen vordering komt, kan niemand (geen patiënt, geen zorgverzekeraar en geen ziekenhuis) aangeven wat een behandeling kost.

Actie Consumentenbond

Volgens de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) dienen patiënten alle informatie, inclusief prijsinformatie, te krijgen die zij nodig hebben om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hiermee is Zicht op Zorg het volledig eens. Met ons portaal hopen wij hierin meer duidelijkheid te bieden, zodat patiënten in staat zijn verschillende ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen, te vergelijken en zelf een keuze te kunnen maken welke zorg het beste bij hun wensen, behoeften en budget past.

De Consumentenbond heeft alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen een brief gestuurd met de eis om hun tarieven openbaar te maken. Als ziekenhuizen en zorgverzekeraars niet reageren dan start de consumentenbond samen met Open State Foundation een actie waarbij ziekenhuisrekeningen worden verzameld om de druk om de tarieven openbaar te maken te verhogen. Wilt u ook deze actie steunen? Laat uw stem dan horen op consumentenbond.nl/watkostmijnzorg.

Ziekenhuizen kunnen zich op Zicht op Zorg registreren en patiënten inzicht bieden in hun specialisaties en de prijzen van diverse behandelingen. Het is niemand anders dan de patiënt zelf die weet welke zorg het beste bij hem/haar past. Wij willen dat patiënten deze keuze ook zelf kunnen maken.

Bron: Consumentenbond
Foto: Healthnewsnet