Groot aantal verpleeghuizen laat te wensen over

De kwaliteit en veiligheid van de zorg bij een groot aantal verpleeghuizen is volgens een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder de maat. De inspectie maakt zich met name zorgen over de onvoldoende sturing op kwaliteit en veiligheid en de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Daarnaast blijkt dat de deskundigheid en inzetbaarheid van het personeel vaak niet bij de zorgbehoefte van de ouderen past. Bij elf onderzochte verpleeghuizen is de kwaliteit en veiligheid zelfs zeer zorgwekkend.

Inspectie

De inspectie voor de Gezondheidszorg gaf in 2014 aan dat het verbeteren van de kwaliteit van ouderenzorg langzaam gaat. 150 verpleeghuizen bleken toen onvoldoende in staat te zijn om de zorg voor ouderen continu te verbeteren. Op deze verpleeghuizen heeft de inspectie in het afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden.

De inspectie ondervond dat een derde van de verpleeghuizen te weinig oog heeft voor kwaliteit en veiligheid van de zorg. Naast de elf zorgwekkende verpleeghuizen zijn er nog 38 instellingen die niet optimaal presteren. Deze instellingen blijven onder scherp toezicht van de inspectie. De elf zorgwekkende verpleeginstellingen heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn deze week openbaar gemaakt. Hierbij moet echter vermeld worden dat niet alle verpleeghuizen die onder een van de betreffende instellingen vallen, onvoldoende presteren. Zo kan het zijn dat de kwaliteit van het verpleeghuis van zorginstelling X bij u in de buurt uitstekend is, terwijl het verpleeghuis van zorginstelling X in een andere plaats sterk tekortschiet.

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen die de inspectie heeft geconstateerd, zijn als volgt:
•    Bestuurders sturen onvoldoende op kwaliteit en zorg. In bijna 40% van de verpleeghuizen werkt het personeel niet volgens de protocollen en richtlijnen en is het vaak niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast worden fouten niet altijd gemeld en als deze worden gemeld, dan wordt de informatie hiervan niet gebruikt om de kwaliteit van een veilige en cliëntgerichte zorg te verbeteren.
•    Veel medewerkers zijn onvoldoende deskundig voor het uitvoeren van hun taken.

/> •    Cliëntdossiers zijn onvoldoende op orde.
•    Medicatieveiligheid is bij bijna de helft van de verpleeghuizen niet op orde. In bijna 60 van de 150 instellingen voert het personeel geen tweede controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen.
•    Meer dan 30% van de verpleeghuizen voldoet niet aan de regels voor vrijheidsbeperking. Hierbij kunt u denken aan de toepassing van bedhekken, rolstoelen op de rem zetten, kastdeuren sluiten en ervoor zorgen dat ouderen niet geïsoleerd raken.

Veranderende zorgbehoefte

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers vaak zeer betrokken zijn en aandacht hebben voor de ouderen. Maar ondanks deze betrokkenheid en aandacht, blijkt hun kennis van bijvoorbeeld de omgang met dementie, vaak onvoldoende te zijn. Dit komt omdat zorginstellingen vaak niet in staat zijn in te spelen op de zorgbehoefte van hun cliënten.

De laatste jaren is de zorgbehoefte van ouderen sterk veranderd. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en kiezen meestal pas voor een verpleeghuis als het echt fysiek of lichamelijk moeilijk wordt. Op dat moment is hun zorgbehoefte meestal toegenomen. Hierdoor moeten zorgverleners steeds meer en ingewikkelde zorg verlenen. De meeste instellingen zijn hiervoor nog niet klaar, geeft de inspectie aan. Ze zijn niet in staat om op de veranderde behoefte van hun cliënten in te spelen.

Goed advies is goud waard

Elke ouder wil graag zijn leven zoveel als mogelijk voortzetten zoals hij gewend is. Ze willen zich thuis voelen en willen isolatie voorkomen. En indien beperkingen of klachten optreden dan is goede zorg van groot belang. Maar waar vindt u het beste en veiligste verpleeghuis met de beste zorg, de hoogste kwaliteit, beste hygiëne en met deskundige medewerkers en welke instelling past het beste bij u of uw ouders?

Wij willen dat mensen een beeld krijgen van de zorg in een verpleeghuis in hun buurt. Met ons portaal willen we u hierin inzicht geven. Hebt u goede of slechte ervaring met een verpleeghuis, laat het anderen weten door een review te plaatsen. Niemand wil dat zijn of haar ouders de laatste jaren van hun leven doodongelukkig zijn.

Bron ANP en IGZ