Directeuren strijken miljoenen aan zorgwinst op

Onder aan de streep is er na de bezuiniging geld over voor winst. Dat klinkt naar een goed lopende bedrijfsvoering. Waar komt het idee vandaan dat zorgverleners voor karige salarissen risico's mogen lopen in hun onderneming en daarbij geen enkele financiele prikkel mogen hebben? Ieder zichzelf respecterend bedrijf maakt winst, anders is het al helemaal onverantwoord om het bedrijf in leven te houden. Stel er zou staan 10% verlies ipv 10% winst per zorginstelling. Dan was iedereen gerust omdat er niet teveel geld naar onze gezondheid gaat en dat het geld gelukkig aan andere zaken besteed wordt als ons dagelijks welzijn?

Jammer eigenlijk deze reactie en jammer dat dit zo aan de media verkocht wordt. De werkelijkheid laat ons zien dat de vergoedingen voor zorg dramatisch aan het verminderen zijn, waardoor het voor veel instellingen niet meer mogelijk is om kwaliteit te leveren en de juiste mensen met de ervaring die nodig is in dienst te houden. De lonen gaan structureel omhoog door wettelijke opleggingen vanuit het CAO, maar de inkomsten worden verminderd. Dit leidt tot enorme verschraling van

het aanbod in de zorg in een tijd waarin we het zo hard nodig hebben. De kleinere zorginstellingen hebben inderdaad meer mogelijkheden om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren, aangezien ze niet gehinderd worden door de logheid van de grote organisatie en minder kosten verspillen aan bureaucratische papier molens waar nog geen enkele patient van beter is geworden.

We moeten ons eens kritisch gaan afvragen wat we eigenlijk belangrijk vinden in onze samenleving. Zijn zorg en onderwijs niet de bouwstenen van onze maatschappij? Moeten we dan niet in ogenschouw nemen dat als we deze vakkundig slopen we eigenlijk onze maatschappelijke verantwoording naast ons neerleggen. We weten allemaal dat de zorg duur is, maar waarom kijken we niet naar alle bureaucratische processen om de zorg heen die weg kunnen. De besparing zal meer richting 10% liggen en dat zou de grootste kunnen zijn die er mogelijk is. Besparen bij de handen in de zorg zelf is het amputeren van het systeem wat we in alle jaren zo zorgzaam hebben opgebouwd. Laten we de oproerende berichten in het juiste perspectief zien.