Keten Zorg komt traag op gang

Met de ketenzorg is het de bedoeling om de patient op het juiste niveau te kunnen laten instarten met zijn klachten en door effectiviteit kosten te besparen. Zuinige en zinnige zorg is van belang om de zorg op de lange duur betaalbaar te houden. U als klant merkt dan dat de verschillende zorgpartijen zo op elkaar zijn ingespeeld dat u als een traploze automaat tussen de diverse partijen doorgeschoven kunt worden zonder dat onnodig lange wachtijden en een overvloed aan onzinnige behandelingen wordt gedaan. 

De inhoud van de ketenzorg moet het leidende deel zijn. Veel wordt er vanuit een aandoening gekeken en daaromheen de zorg geregeld. Het nadeel hiervan is dat iedere aandoening daarmee zijn eigen keten vormt. Dus nog een enorme segmentering en beperking in schakel mogelijkheden. Vanuit de zorgverzekeraar wordt voornamelijk gekeken naar de besparing in niet naar de inhoudsslag. Dit heeft weer tot gevolg dat er vaak de stelling wordt ingenomen dat er geen bewezen effictiviteit van de keten is. Dat is natuurlijk niet echt een handig standpunt, want in de zorg is nu eenmaal heel veel niet of nooit bewezen effectief. Zeker als we het over chronische zorg en de langdurige zorg hebben, wat is er dan bewezen effectief?

Veel standpunten die het in ieder geval niet makkelijk maken om de groei van sterke ketenzorg te laten plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat er een heel aantal mooie ketenzorg producten wel geslaagd zijn en effectief werken. Niet altijd is de primaire besparing de hoofdzaak van een effectieve keten. De duurzame verbetering van leven kan ook een besparing zijn die op de lange termijn meer resultaat boekt als in eerste instantie met de calculator berekend kan worden. Wat de zorg dan ook een stuk gezonder zou maken is als er meer langdurige visie ten grondslag komt te liggen aan besluiten die genomen worden. Besparen nu kan ons binnen on afzienbare tijd

duur komen te staan. Goedkoop kan ook duur koop worden zoals we allemaal weten.

Duidelijke voorbeelden zijn hierin de besparing binnen de GGZ sector. Er is simpelweg een flink aantal aandoeningen wat niet meer intensief behandeld kan worden omdat de vergoedingen vanuit de verzekering gestopt zijn. Hoe toevallig dat de trent binnen zelfdoding en criminaliteit heel onverwacht een flinke opleving kennen bij CBS. Deze trent is natuurlijk weer niet wetenschappelijk aangetoond, maar als je eenvoudig weg de nieuwsberichten en cijfers naast elkaar legt, kun je de conclusie trekken dat het mogelijk wel met elkaar te maken heeft.

Hoe kan dat dan ook anders. We zetten mensen die we een onderdak bieden om de mensen af te schermen van hun extreme bestaan weer terug in de maatschappij zonder mogelijkheden. Vaak mensen die jaren op de methadon vrij ongevaarlijk voor de maatschappij zijn, zetten we op straat met als gevolg dat ze hun criminele activiteiten moeten hervatten om zich van hun dagelijkse portie drugs te moeten voorzien.

Helaas zijn de schrijnende voorbeelden in de oudere zorg niet minder ernstig. De familie moet opeens veel meer opvangen met als gevolg? Dat kunnen we op de achterkant van een bierviltje berekenen. Zware maatschappelijke schade zowel in de werksfeer als in de thuis situatie.

De ketenzorg staat in de schoenen, maar zou om de hele mens georganiseerd moeten worden en alle fascetten van de hele keten zouden geintegreerd enorme effecten kunnen hebben. Dit zou lange termijn denken zijn, want in de start zal het wel wat duurder zijn als we nu uit zijn als we gewoon niets betalen vanuit de zorgverzekeraar. De totaal maatschappelijke last zal wel minder worden met op de termijn mogelijk een veel gezondere maatschappij.

Heeft u ervaring met goede ketenzorg in uw buurt. Laat ons dat weten via onze mail:

info@zichtopzorg.nl