Schippers beslist over miljoenenkorting voor ziekenhuizen

Schippers beslist over miljoenenkorting voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen krijgen in 2016 zeventig miljoen euro minder, omdat ze in 2012 te veel geld hebben uitgegeven. Er dreigt nog een korting van 242 miljoen euro over 2013.

ANP Martijn Beekman

In 2012 en 2013 was er respectievelijk 17 en 18 miljard euro beschikbaar voor de curatieve zorg. Maar ziekenhuizen hebben in 2012 512 miljoen euro meer uit gegeven. Over 2013 bedraagt de overschrijding van het macrobudget zelfs 592 miljoen euro.

Macrobeheersinstrument (MBI)

Bij overschrijdingen kan minister Edith Schippers van VWS het zogeheten macrobeheersinstrument (MBI) inzetten. Alle ziekenhuizen krijgen dan een korting over hun omzet. Deze strafkorting is niet populair onder ziekenhuizen, omdat de 'goeden' en de 'slechten' dezelfde straf krijgen. Ook de ziekenhuizen die zich netjes aan de productieafspraken met de zorgverzekeraar hebben gehouden, krijgen de korting. Vandaar de roep om een 'gedifferentieerd MBI', dat alleen de zorgaanbieders straft die verantwoordelijk zijn voor de overschrijdingen. Maar experts hebben laten weten dat dit niet uitvoerbaar is.

De verantwoordelijkheid

van de overschrijding komt nu bij de uitvoerende partij te liggen waarbij er geen rekening wordt gehouden met factoren die hiertoe geleid hebben. Kanttekening is hierbij ook het inkoop beleid van de zorgverzekeraars. Op basis waarvan zou een zorgverzekeraar op duurzame wijze willen inkopen? Het ecologische evenwicht tussen financiën en duurzame kwalitatieve zorg is definitief hiermee verbroken.

De nieuwe aanpak zal worden dat wederom niet “goede” of “slechten” de straf krijgen van de verrekening van het macrobudget, maar de zogenaamde ongecontracteerde zorg. Hiermee wordt iedere mogelijkheid voor marktwerking te niet gedaan en alle goedbedoelende starters definitief de weg afgesneden om de reeds versteende reguliere zorg op innovatieve wijze te verrassen en uitdagen.

De uitvoerende partij wordt hierbij geslachtofferd terwijl de inkopende partij (zorgverzekeraar) niet onder de loep genomen wordt met betrekking tot de efficiëntie en transparantie binnen eigen organisatie.

De korte termijn visie zal niet veel gunstige invloed hebben op de kwaliteit, mogelijkheid en de bereikbaarheid voor de zwaar betalende verzekerde. Wel premie verhoging, maar steeds minder waar voor je geld.