Naturapolis - Restitutiepolis

Verzekeringsmaatschappijen zijn geneigd te stellen dat alle basisverzekeringen hetzelfde zijn omdat de vergoedingen vanuit de basisverzekering wettelijk geregeld zijn. Niets is minder waar !! De soort zorg welke voor vergoeding uit de basisverzekering komt is weliswaar wettelijk geregeld maar de hoogte van de vergoeding laat opmerkelijke verschillen zien !!

Naturapolis

Sluit je een naturapolis af dan wordt alles voor je geregeld en betaald zolang je naar het ziekenhuis of de huisarts gaat waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Wanneer je kiest voor een zorgverlener waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten, kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. Je moet dan eventueel een gedeelte van de kosten zelf betalen.

Restitutiepolis

Sluit je een restitutiepolis af dan beslis je zelf naar welke arts en welk ziekenhuis je wilt gaan. Je krijgt je behandeling dan volledig vergoed. Aangezien de zorgverzekeraars contracteren op basis van financiële uitgangspunten zegt het wel of niet hebben van een contract niets over de kwaliteit die een zorgverlener biedt.

Belangrijke verschillen

Bij een restitutie polis ben je vrij in de keuze van zorgverlener. De verzekeraar hoeft hier geen afspraken mee te hebben gemaakt en wanneer de behandeling gedekt is binnen de polisvoorwaarden wordt deze ook vergoedt. NB bij deze vorm moet je er wel rekening mee houden dat bepaalde nota's voorgeschoten moeten worden. Het maakt voor de vergoeding niet uit naar welke zorgverlener je gaat. Je moet wel letten

op de maximale vergoeding binnen je polisvoorwaarden.

Bij een natura polis kun je uitsluitend terecht bij zorgverleners waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Wanneer er geen afspraak is tussen verzekeraar en zorgverlener krijg je meestal niet de volledige vergoeding. Zo is een goedkope zorgverzekering prettig, maar wees bedacht op hoge kosten achteraf door dat je polis slechts een gedeelte van de behandeling vergoed die je nodig hebt. Bij sommige budget-of online-polissen krijg je slechts 50 of 65% van de kosten vergoed als je naar een zorgverlener gaat dat geen contract heeft met je zorgverzekeraar.

Bij een ziekenhuisopname van een aantal dagen kan dat al snel duizenden euro's gaan kosten. Ook als je een verwijzing van je huisarts krijgt voor psychische hulp of zelf op zoek gaat naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut is het belangrijk om vooraf te weten of je zorgverlener een contract heeft met je zorgverzekeraar. Vraag om een schriftelijke bevestiging, dat voorkomt gedoe achteraf.

Let er ook op dat zorginstellingen en zorgverleners soms wel een contract hebben met de verzekeraar, maar dat het contract ook geldig moet zijn voor het type basisverzekering dat je hebt en het type zorg dat je moet ondergaan. Het is goed mogelijk dat de ene specialistische behandeling bv. bij de cardioloog wel vergoed wordt en de andere specialistische behandeling bv. bij de reumatoloog in hetzelfde ziekenhuis niet ! Bij veel budget- of onlinepolissen ben je voor kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers